Beveiliging

Uit hoofde van hun maatschappelijke functie of financiële draagkracht hebben diverse nationaal en internationale personen behoefte aan beveiliging van persoon, privacy of welzijn. Een geheel van maatregelen moet de veiligheid van de VIP en zijn naasten waarborgen.Marcus geeft invulling aan deze maatregelen op tijdelijke of permanente basis. Persoonsbeveiliging of “Close Protection” kan een onderdeel zijn van deze maatregelen en is maatwerk. Procedures en maatregelen worden afgestemd op de persoonlijke behoefte, feiten en omstandigheden. Het kan wenselijk zijn dat men kiest voor maatregelen die duidelijk zichtbaar zijn of dat men de voorkeur geeft aan meer onopvallende maatregelen. De zogenaamde “contra observatie” is daar een voorbeeld van. Een gedegen risico analyse en voorverkenning zijn van essentieel belang en leggen de basis voor de te nemen maatregelen. Ook een screening en een antecedentenonderzoek van personen kan deel uit maken van de maatregelen. Marcus heeft een ruime ervaring met het beveiligen van nationale en internationale ‘beroemdheden’ uit de wereld van entertainment en sport.

Voor informatie neem contact op met Patrick van der Kort, +31-(0)-20-6599808, patrick@marcus.nl